Weerstation Bonhoeffercollege, Castricum

Aktuele weergegevens

Samenvatting waarnemingen van 4:53 uur op 13/07/16:

Aanvullende informatie:

Lokatie van het weerstation

Weerstation Bonhoeffercollege staat op een hoogte van 10 m op het dak van de twee verdiepingen tellende vleugel C van het Bonhoeffercollege in Castricum. Dit weerstation is aangeduid met DW9832 in het CWOP (Citizen Weather Observer Program).

Weersvoorspelling

Webcam

Bovenstaande foto is gemaakt vlakbij het weerstation. Je kijkt in zuidelijke richting uit over de Noordermaatweg naar Heemskerk en de spoorlijn tussen Uitgeest (links) en Castricum (rechts).

De foto wordt 2 keer per minuut vernieuwd.


Temperatuur/gevoelstemperauur

Buiten temperatuur


Huidige buiten-temperatuur is ---C gemeten om 4:53 uur.

Temperatuur minimum maximum
vandaag ---C om ---- uur ---C om ---- uur
deze maand ---C ---C
dit jaar -67.8C 32.2C

Gevoelstemperatuur (chill temperatuur)


Gevoelstemperatuur is ---C gemeten om 4:53 uur.

Gevoelstemperatuur minimum
vandaag ---C om ---- uur
deze maand ---C
dit jaar -67.8C
Gevoelstemperatuur of chill temperatuur (Wind Chill) [°C]

In de wind kan het kouder aanvoelen dan uit de wind, windchill (= verkoeling door de wind) genaamd. Het warmteverlies onder invloed van de wind wordt uitgedrukt in een soort gevoelswaarde van de temperatuur, ook wel gevoelstemperatuur of chill (= verkoelings) temperatuur genoemd. De bekendste berekeningsmethode is die van Robert Steadman die uitgaat van het evenwicht tussen warmteverlies en warmteproductie van een gezond persoon. De gevoelstemperatuur geldt ook voor hitte: warm en vochtig weer dat drukkend aanvoelt. Robert Steadman ontwikkelde daarvoor de hitte index, waarbij rekening wordt gehouden met de warmteoverdracht tussen lichaam en omgeving. De hitte index, die geldt voor zonnig weer, wordt bepaald uit een combinatie van temperatuur en vochtigheid.

Hitte index


Hitte-index is ---C gemeten om 4:53 uur.

HITTE-INDEX maximum
vandaag ---C gemeten om ---- uur
deze maand ---C
dit jaar 34.4C
Hitte-index (Heat Index) [°C]

De hitte-index beschrijft de warmteoverdracht tussen lichaam en omgeving bij zonnig weer. De index wordt bepaald uit een combinatie van temperatuur en vochtigheid en meestal aangeven in een tabel of grafiek. Daarbij worden ook de gevolgen en gevaren voor de mens aangegeven. De index, is ontwikkeld door de Amerikaan Robert Steadman, die ook de gevoelstemperatuur of chill (= verkoelings) temperatuur voor de combinatie van temperatuur (vorst) en wind bedacht.

THW-index


THW-index is ---C gemeten om 4:53 uur.

THW-index (THW Index) [°C]

De THW-index berekent een gevoelstemperatuur rekening houdend met de temperatuur, de luchtvochtigheid en de windsnelheid.

THSW-index


THSW-INDEX maximum
vandaag ---C om ---- uur
deze maand ---C
dit jaar 39.4C
THSW-index (THSW Index) [°C]

De THSW-index geeft een gevoelstemperatuur aan welke berekend wordt uit de huidige temperatuur, de luchtvochtigheid, de windsnelheeid en ook de invloed van de actuele directe zonnestraling. De THSW-index geeft een goede indicatie voor de belastbaarheid van ons lichaam door de actuele weersomstandigheden.

Koelingsinspanning

CoolDegDaysHistory.gif
Koelinspanning of Cooling Degree Days (Cool Deg Days) [aantal]

Cooling Degree Days (CCD) en Heating Degree Days (HCD) worden bepaald om een indicatie te krijgen over brandstof verbruik om te koelen respectievelijk te verwarmen.

Als de gemiddelde temperatuur op een bepaalde dag 1 °F hoger is dan de refentie temperatuur (65 °F = 18,3 °C) is er sprake van 1 Cooling Degree Day: men moet koelen om in een bepaalde ruimte de referntietemperatuur te kunnen vasthouden. Zo geeft de grootheid Heating Degree Day een aardige indicatie over het gasverbruik in de winter.

Verwarmingsinspanning

HeatDegDaysHistory.gif

Verwarmingsinspanning of Heating Degree Days (Heat Deg Days) [aantal]

Cooling Degree Days (CCD) en Heating Degree Days (HCD) worden bepaald om een indicatie te krijgen over brandstof verbruik om te koelen respectievelijk te verwarmen.

Als de gemiddelde temperatuur op een bepaalde dag 1 °F hoger is dan de refentie temperatuur (65 °F = 18,3 °C) is er sprake van 1 Cooling Degree Day: men moet koelen om in een bepaalde ruimte de referntietemperatuur te kunnen vasthouden. Zo geeft de grootheid Heating Degree Day een aardige indicatie over het gasverbruik in de winter.


Regen/vochtigheid

Gevallen regen


REGEN gevallen hoeveelheid
vandaag 0.0mm
regenbui 0.0mm
deze maand 0.0mm
dit jaar 31.8mm
Regenbui (Storm rain) [mm]

Een regenbui is de hoeveelheid regen die in een bepaalde periode valt. De periode begint op het moment dat er 0,5 mm regen is gevallen en stopt als er 24 uur lang geen regen is gevallen.

Regensnelheid


Regensnelheid is -0.2mm/hr gemeten om 4:53 uur.

REGENSNELHEID maximum
vandaag 0.0mm/hr om ---- uur
dit uur 0.0mm/hr
deze maand 0.0mm/hr
dit jaar 1645.8mm/hr
Regen snelheid (Rain Rate) [mm/h]

De regensnelheid is de hoeveelheid (meestal in hoogte in mm) regen die er per uur valt.

Verdamping


VERDAMPING maximum
vandaag 0.00mm
deze maand 0.00mm
dit jaar 374.14mm
Verdamping (ET = EvapoTranpiration) [mm]

De verdamping is de hoeveelheid waterdamp die vanaf een bepaald oppervlak de lucht in gaat. Het combineert 2 soorten verdamping: verdamping van natte vegetatie van de bodem en de damp die door planten wordt ’uitgeademd’. Je kunt de verdamping ook zien als het tegenovergestelde van regen. Het wordt ook gemeten in mm. Om deze berekening te kunnen maken, wordt gebruik gemaakt van de luchttemperatuur, relatieve vochtigheid, de gemiddelde windsnelheid en de zonnestraling.

Relatieve vochtigheid


Huidige relatieve luchtvochtigheid is ---% gemeten om 4:53 uur.

LUCHTVOCHTIGHEID minimum maximum
vandaag ---% om ---- uur ---% om ---- uur
deze maand ---% ---%
dit jaar 35% 100%

Dauwpunt


Huidige dauwpunt is ---C gemeten om 4:53 uur.

DAUWPUNT minimum maximum
vandaag ---C om ---- uur ---C om ---- uur
deze maand ---C ---C
dit jaar -3.9C 22.2C
Dauwpunt (Dew Point) [°C]

Het dauwpunt is de temperatuur waarbij waterdamp begint te condenseren door afkoeling van de lucht zonder dat vocht wordt toegevoerd of afgevoerd. Zodra de dauwpuntstemperatuur wordt bereikt is de lucht verzadigd met waterdamp en bedraagt de relatieve vochtigheid 100%. Denk maar aan de bril die beslaat zodra je in een warmere vochtige omgeving komt. Eerst is de temperatuur van de bril nog lager dan het dauwpunt van de lucht rond de bril, waardoor het vocht op de brillenglazen condenseert en de bril tijdelijk beslaat.

Luchtdruk


Luchtdruk is ---mb gemeten om 4:53 uur.


De luchtdruk is ---

LUCHTDRUK minimum maximum
vandaag ---mb om ---- uur ---mb om 0:00 uur
deze maand 1006.4mb 1032.3mb
dit jaar 968.7mb 1037.9mb

Luchtdichtheid


De luchtdichtheid is ---kg/cu.m (1 lb/cu.ft = 1 pound/cubic foot = 16.0184634 kg/m³)


Wind

Windsnelheid


Windsnelheid is ---m/s gemeten om 4:53 uur.

De windrichting is --- (=--- °).

Gemiddelde windsnelheid de laatste 10 minuten ---m/s.

WINDSNELHEID maximum
vandaag 0.0m/s om ---- uur
deze maand 0.0m/s
dit jaar 19.7m/s

Windrichting


Windafstand


Windafstand (Wind Run) [km]

De windafstand is de afstand die een luchtdeeltje in één dag aflegt als het beweegt met de gemiddelde windsnelheid van die dag.


Straling

Zonnestraling


Zonnestraling is ---W/m gemeten om 4:53 uur.

ZONNESTRALING maximum
vandaag 0W/m om ---- uur
deze maand 0W/m
dit jaar 1290W/m
Zonnestraling (Solar radiation) [W/m²]

Zonnestraling wordt ook wel globale straling genoemd. Het is de energie die per seconde op een horizontaal vlak van 1 m² valt. Het weerstation meet de energie tussen de 400 en 1100 nm.

UV dosis


UV dosis is ---index gemeten om 4:53 uur.

UV Dosis gevallen hoeveelheid
vandaag 0.0index om ----
deze maand 0.0index
dit jaar 6.2index
UV dosis (UV Dose) [MED]

De hier bedoelde dosis is de energie van de zon die de aarde via het onzichtbare ultraviolette licht bereikt. De eenheid, 1 Minimaal Erytheem verwekkende Dosis, is de hoeveelheid eenmalige dosis UV-straling die nodig is om roodkleuring te veroorzaken (Erytheem is de roodkleuring van de huid, onder andere door bloodstelling aan UV-straling).


Overig

EMC


EMC is ---%

EMC [%]

Wat de grootheid EMC betekent, is niet geheel duidelijk. Sommigen zeggen dat EMC te maken heeft met de vochtigheid van hout en dat de waarde varieert tussen 0 % en 22,4 %. Hoe lager de waarde, hoe droger het hout. Anderen zeggen dat EMC Equilibrium Moisture Content (moisture is het Engelse woord voor condens) betekent en de gewasverdamping weergeeft. De grootheid zou in de tuinbouw gebruikt worden en aangeven wanneer er (bij 30 % EMC en hoger) beregend moet worden.
Weet jij wat EMC betekent? Neem contact op met Tjeerdo Wieberdink.

Maximale zonnestraling

HighSolarRadHistory.gif

Maximale UV dosis

HighUVHistory.gif

Richting van de maximale windsnelheid

HighWindDirHistory.gif

Maximale windsnelheid

HiWindSpeedHistory.gif

Ontvangst signaal weerstation

ReceptionHistory.gif

Ontvangst (Reception) [%]

De ontvangst geeft aan hoe sterk het signaal is ten opzichte van het maximaal mogelijke signaal, uitgedrukt in procenten. Het betreft hierbij de ontvangst van de signalen die het weerstation uitzendt en opgevangen worden door de console (= afleesunit).

UV index

UVHistory.gif

Binnen

Temperatuur binnen


Huidige binnen-temperatuur is ---C gemeten om 4:53 uur.

TEMPERATUUR minimum maximum
vandaag ---C om ---- uur ---C om ---- uur
deze maand 16.7C 21.1C
dit jaar 16.7C 33.3C

Relatieve vochtigheid binnen


Huidige relatieve luchtvochtigheid binnen is ---% gemeten om 4:53 uur.

LUCHTVOCHTIGHEID minimum maximum
vandaag ---% om ---- uur ---% om ---- uur
deze maand 35% 59%
dit jaar 8% 80%

Dauwpunt binnen


Huidige dauwpunt binnen is ---C gemeten om 4:53 uur.

Dauwpunt (Dew Point) [°C]

Het dauwpunt is de temperatuur waarbij waterdamp begint te condenseren door afkoeling van de lucht zonder dat vocht wordt toegevoerd of afgevoerd. Zodra de dauwpuntstemperatuur wordt bereikt is de lucht verzadigd met waterdamp en bedraagt de relatieve vochtigheid 100%. Denk maar aan de bril die beslaat zodra je in een warmere vochtige omgeving komt. Eerst is de temperatuur van de bril nog lager dan het dauwpunt van de lucht rond de bril, waardoor het vocht op de brillenglazen condenseert en de bril tijdelijk beslaat.

Hitte index binnen


Hitte-index binnen is ---C gemeten om 4:53 uur.

Hitte-index (Heat Index) [°C]

De hitte-index beschrijft de warmteoverdracht tussen lichaam en omgeving bij zonnig weer. De index wordt bepaald uit een combinatie van temperatuur en vochtigheid en meestal aangeven in een tabel of grafiek. Daarbij worden ook de gevolgen en gevaren voor de mens aangegeven. De index, is ontwikkeld door de Amerikaan Robert Steadman, die ook de gevoelstemperatuur of chill (= verkoelings) temperatuur voor de combinatie van temperatuur (vorst) en wind bedacht.


Gegevens in tabelvorm


Deze website en HTX-templates voor Weatherlink 5.92 zijn op 21 mrt 2012 gemaakt door


Heb je een opmerking en/of vraag: stuur een e-mail naar