BOEKHOUDING  1:

Ellek nadeil hep ze voordeil

Boekhoudregels  :
1. alles wat er gebeurt heeft twee kanten, een leuke kant en een nare kant
2. Leuke kanten boek je Links ( dat heet debet )
en Rotdingen boek je Rechts (dat heet cRedit)
3. je bekijkt alles vanuit het standpunt van het bedrijf, alsof dat een apart levend persoon was.
Dus niet vanuit de eigenaar, niet vanuit de aandeelhouders, niet vanuit de belastingdienst, niet vanuit de werknemers, maar van het bedrijf.
dus als de werknemers loon krijgen uitbetaald is dat leuk voor ze maar het is rot voor de giro van het bedrijf .
Als er nog winst aan de eigenaars moet worden uitbetaald is dat leuk voor ze maar rot voor het bedrijf.
 
 

1. wat wordt dus verstaan onder dubbel boekhouden
a. je controleert alles dubbel
b. je boekt alles 2 keer , ter controle
c. je boekt van elk bedrag  een leuke en een nare kant
d. je houdt 2 boekhoudingen bij, een voor jezelf en een voor de belastingdienst

2.a. zoek bij de afrekeningen van je eigen bank of giro er een op waarop een debet saldo staat.
Dat moet dus leuk zijn. Voor wie is het leuk ? leg uit
b. zoek er ook een waarop een creditsaldo staat .(bijna een lelijk woord, cRR-edit man !)
Voor wie is dit rot en waarom ?
c. uit wiens boekhouding is dit dus een copietje ?

3.             cash                                                      voorraad
_______________________               ________________________
                    |                                                                |
                    |                                                                |
                    |                                                                |
                    |                                                                |
                    |                                                                |
 

                giro                                       (nog af te betalen ) lening
 ________________________           _______________________
                    |                                                          |
                    |                                                          |
                    |                                                          |
                    |                                                          |
                    |                                                          |

Je hebt hier 4 kaarten uit de boekhouding.
Vul in,
op de goede kaart,
en aan de goeie kant
a. het bedrijf leent 12000,-  van de bank,
dat wordt op de giro geschreven
b. we halen 800,- cash van de giro
c. we krijgen een levering binnen,
en betalen dat cash ( 550,- )
d. we betalen de bank 2000,- terug, via de giro
e. we betalen via de giro een levering van spullen 14.000,-
f. als je alle boekingen links optelt,
en alle boekingen rechts ook, wat zie je dan ?
 

4.  bedenk zelf de goeie kaart
Als een bedrijf dus winst maakt,
is dat leuk voor bijv. de giro ( daar staat dan veel op )
maar helaas.... winst is per definitie iets wat je aan de aandeelhouders/eigenaars moet afgeven.
Stel je hebt 3000,- winst gemaakt die op de giro komt.
a. welke 2 kaarten heb je dan nodig ?
b. hoe boek je dat ?
c. je betaalt de aandeelhouders hun winst uit ( via de giro )
Hoe boek je dat ?

5. Kijk nog es naar de mooie namen voor Links ( Leuk, debet )
en Rechts ( Rot , cRedit )
a. wat zijn debiteuren dus voor lieverds ?
b. en wat zijn cRRRediteuren voor akelige types ?
c. oude boekhoudersgrap :
Wie zijn schulden betaalt
wordt niet armer,
maar raakt wel zijn geld kwijt.
Leg uit.

6.a. Je kunt als bedrijf geld lenen van de bank.
Aan welke kant staat het bedrag van je lening van de bank ?
b. Je kunt ook van je eigen eigenaar lenen
( denk eraan,  eigenaar is niet het bedrijf, baasje is geen hond )
Aan welke kant staat het bedrag dat je van de eigenaar / aandeelhouders te leen hebt ?

Afspraak :
als je van een bedrag zegt hoe je t wil boeken
hoef je niet iedere keer de hele kaart te tekenen
maar zeg je welke kaart
en als het links moet, gewoon het bedrag links
als het rechts moet, zet  je Aan/               bedrag rechts

7.  bedenk zelf de goeie kaart
en boek aan de goeie kant :
a. Ik geef een klant een rekening : ik krijg nog 250,- van hem.
( hij heeft voor 250,- spullen uit mijn voorraad gekregen )
b. een leverancier brengt voor 11.830 nieuwe  voorraden
c. ik betaal de leverancier per giro 980,-
d.  de klant van a. betaalt cash

8. Als je als bedrijf winst maakt,
moet je dat aan je eigenaar geven,
maar als je kosten moet betalen
dan mag je boeken dat je die van de eigenaar weer terugkrijgt.
( dat gaat per slot van de winst af )
 bijv
a. je krijgt een rekening : telefoonkosten 600,-
Zoek de 2 goeie kaarten en boek aan de juiste kant
b. je betaalt a. per giro.
Zoek de 2 goeie kaarten en boek aan de juiste kant

ANTWOORDEN
 

Boekhoud2 : de jaarrekening