INHOUD van deze SITE

2 x 5 = 10 sommen
accijns en subsidie
     sommen voor bovenbouw ( heffing, afwentelen )
actualiteitenwerkstuk
afronden
afwentelen van heffing
afzet en omzet
appelevierkantjes
  grotere appelevierkantjes
begrotingstekort en financieringstekort
belasting
beroepsbevolking
betalingsbalans
boekhouding
butoloon en nettoloon
brutowinst en nettowinst
BTW
BV en NV
consumenteneconomie
dag/maand/jaar - berekeningen
Den Haag excursie
Economie1 Havo, samenvatting hoofdstuk 1
Economie1 Havo, samenvatting hoofdstuk 2
Economie1 Havo, samenvatting hoofdstuk 3
Economie1 Havo, samenvatting hoofdstuk 4
Economie1 VWO, samenvatting hoofdstuk 1
Economie1 VWO, samenvatting hoofdstuk 2
Economie1 VWO, samenvatting hoofdstuk 3
Elasticiteit 1
Elasticiteit 2
Elasticiteit 3
Elasticiteit 4
Elasticiteit 5
excursie Den Haag
excursie Enkhuizen
 

financieringstekort
gewogen en ongewogen gemiddelde
grafiek-rekenen
grotere appelevierkantjes
Havo oude stijl samenvatting 1 Micro- economie
Havo oude stijl samenvatting 2 Macro-economie
Havo oude stijl samenvatting 3 Geld en Banken
Havo oude stijl samenvatting 4 Internationale economie
Indexcijfers
   oefensommen indexcijfers
Kerncijfers
Keyens voor VWO
Kopen op afbetaling
Liquiditeit en Solvabiliteit
Lorenz-curve
M en O Havo deel 1 , samenvatting hoofdstuk 1
M en O Havo deel 1 , samenvatting hoofdstuk 2
M en O Havo deel 1 , samenvatting hoofdstuk 3
M en O Havo deel 1 , samenvatting hoofdstuk 4
Macro-economie voor VWO
Management en Organisatie
Marktevenwicht
Marktaandeel
Micro - economie
Nominaal en Reeel
    oefensommen nominaal en reeel

Overheid
Politieke economie
Prijsindex
   oefensommen prijsindex
Recht en Wet
Reeel en Nominaal
    oefensommen nominaal en reeel
Rentabiliteit, Liquiditeit en Solvabiliteit
Samenvattingen en oefenstof tweede klassen
Samenvattingen en oefenstof Economie  voor HAVO
Samenvattingen en oefenstof Economie  voor VWO
Samenvattingen en oefenstof Management en Organisatie  voor HAVO
Samenvattingen en oefenstof Management en Organisatie  voor VWO
Sociale Zekerheid
Staatsschuld
Tweede klassen, samenvattingen en oefenstof
Verzekeringen
Vraag en Aanbod
Vreemd-geld-rekenen
Wehkamp-sommen (kopen op afbetaling )
VWO oude stijl - Micro-economie
VWO oude stijl - Macro-economie
VWO oude stijl - Geld en banken
VWO oude stijl - Binnenland en Overheid
VWO oude stijl - Internationale economie, wisselkoersen en betalingsbalans
werkstuk actualiteiten
werkstuk Rijksbegroting en Miljoenennota
Wetgeving en Recht
Wig
Winst, bruto en netto