SAMENVATTINGEN  H4  /   H5
                  PRIKBORD Havo :

STUDIEWIJZERS :

Economie 1

 H5 ec1
 

Economie 2

 H4 ec1/2
 H5 ec2
 

SAMENVATTINGEN :

Arbeidsmarkt

Inkomen

Consument en producent

Overheid

Internationale handel

Vaardigheden en Berekeningen
 
 
 

OEFENSOMMEN :

Knipsels                                 Lorenz - curve

Recht en Wet                          Beroepsbevolking

Indexcijfers                             Oefensommen prijsindex

Nominaal / reeel                     Oefensommen nominaal/reeel

Boekhouding                           Kerncijfers

subsidie en accijns                overheidstekort

sociale zekerheid                   brutoloon / nettoloon

brutowinst/nettowinst            Marktaandeel
 
 
 
 
 
 
 

macro economie  ( hele land )

micro economie ( in bedrijf )

monetaire economie ( geld en banken )

betalingsbalans ( internationale economie )
 
 
 
 

Praktische Opdrachten

Werkstuk Miljoenennota

Werkstuk Actualiteit ( PTA )

Werkstuk
 

Oefenprogramma nodig voor woordjes en begrippen ? Klik   hier

Samenvattingen oude examens
Schoolonderzoek 1

Schoolonderzoek 2 A             2 B

Schoolonderzoek 3A       3B
 


 
 

home