SAMENVATTINGEN  V4  /   V5  /  V6
                PRIKBORD Vwo :
 
 

STUDIEWIJZERS :

Economie 1

 V5 ec1
 V6 ec1

Economie 2

 V4 ec2
 V5 ec2
 V6 ec2
 
 
 

SAMENVATTINGEN :

Arbeidsmarkt

Inkomen

Consument en producent

Overheid

Internationale handel

Vaardigheden en Berekeningen
 
 
 
 

OEFENSOMMEN :

Knipsels                              Vraag en Aanbod

indexcijfers                        Oefensommen prijsindex

nominaal / reeel                Oefensommen Nominaal

Recht                                  Boekhouding

Kerncijfers                          Beroepsbevolking

subsidie en accijns               Overheidstekort

sociale zekerheid

bruto/nettowinst                Elasticiteit

brutoloon / nettoloon          Marktaandeel

afwentelen
 
 
 
 
 

Micro - economie ( binnen bedrijf )

monetaire economie ( Geld en banken )

internationale economie ( Betalingsbalans )
 

macro economie ( hele land ) :
Keynes1

Keynes2        Keynes2oefentoets

Keynes3

Keynes-samenvatting
 

                                       Praktische opdrachten
 

Werkstuk Miljoenennota
 
 

Oefenprogramma nodig voor woordjes en begrippen ? Klik hier

home