Vakdidactiek Natuurkunde, Natuur-/scheikunde

Instituut voor de Lerarenopleiding
Universiteit van Amsterdam

Welkom bij de website van vakdidactiek natuurkunde. Deze site is bestemd voor lio's natuurkunde van het ILO. Een aantal bijeenkomsten over de onderbouw (natuur/-scheikunde) wordt gehouden samen met vakdidactiek scheikunde.In zowel augustus (semester 1) als januari (semester 2) start een nieuwe cursus. Degenen die in augustus beginnen hebben op donderdag de instituutsdag; de januaristarters op dinsdag. Daarnaast volgen ook minoren en Ce-studenten delen van het programma


 
Docent: Peter Uylings  (di en do)

email:   p.h.m.uylings@uva.nl

of :  p.uylings@bonhoeffer.nl           

(afspraken via email)


 

De bijeenkomsten vakdidactiek staan onder rooster op de website van het ILO. Tijd en plaats van de bijeenkomsten zijn daar minstens een dag van te voren te vinden.

De cursus richt zich op competentie-ontwikkeling met nadruk op de vakdidactische en organisatorische competenties, zoals vastgelegd in de wet De bijeenkomsten zijn slechts contactmomenten, er wordt een actieve inbreng verwacht zowel in als buiten deze uren.
Het cursusmateriaal bestaat uit:

- Materiaal via deze website 
- Materiaal elektronisch: repository (R)  of beschikbaar via deze website en Blackboard  (B)
- Materiaal uitgedeeld tijdens de cursus

Literatuur voor de kennisbasis:

Carelsen, F, H. Kramer-Pals (1999). Begrippen in beeld -Concept mapping in de klas.  NVOX, 3, maart 1999. (B)

Van den Berg, E., & Buning, J. (1994). Practicum leren ze wat? NVOX, 19(6), 245-249. (B)

Commissie vernieuwing natuurkundeonderwijs (2005). Natuurkunde leeft, een visie op natuurkunde in havo en vwo . (B)

Driver, R., Guesne, E., & Tiberghien, A. (1985). Children's ideas in science. Milton Keynes & Philadephia: Open University Press. (Chapter 1)

Driver, R., Squires, A., Rushworth, P., & Wood-Robinson, V. (1994). Making sense of secondary science: research into children's ideas. London & New York: Routledge. (Chapter 15 Electricity)

Ebbens, S., Ettekoven, S. , & Rooijen, J. (1996). Effectief leren in de les, basisvaardigheden voor docenten. Groningen: Wolters-Noordhoff.

Examenprogramma's  natuurkunde  havo en vwo (B)

NVON (2001). Arbo bij natuurwetenschappen in het voortgezet onderwijs en de daarbij behorende bijlage "aandachtspuntenlijsten". Te bestellen bij de NVON-ledenservice email hhuysman@concepts.nl

Websites: ECENT en Natuurkunde.nl