Rooster basisprogramma vakdidactiek natuurkunde en natuur-/scheikunde
Semester 1 starters
11A(ug)
2011

Semester 2
 starters
11J(an)
2011
  link naar opdrachten en bronnen

Onderwerp
Periode 1
Donderdag
Periode 1
Dinsdag

Onderwijzen
di 30 aug
 2011
0 di 30 aug
2011
Start na
startweek voor lio's
Kennismaking, mentoraat
8 sept
2011 
(JK 388B)
1 6 sept
2011
(C2.16)
na 1

Bespreken examen

Visie op het vak

 15 sept
2011 
(JK 388B)
2 13 sept
2011
(C2.16)
na 2
Eindtermen vak
Doelen natuurkundeonderwijs

Vakken na, na/sk, anw, leergebied natuur,  NLT, science
vak vervolg: PTA,
schoolboeken, werkwijzers en lesplanning
22 sept
2011

(JK 388B) 

3 20 sept

2011
(C2.16)

na 3

Vervolg na 2
Taak: vakdidactisch lastig Lesopbouw en motivatie

Concept maps m.b.t. schoolboek
29 sept
2011

(JK 388B) 

4 27 sept
2011
(C2.16)
na 4

Vervolg schoolboeken

Mechanicales (CoRE en OIVTR)
Werkvorm Practicum
6 okt
2011

(JK 388B)

5 4 okt

keuzewerkgroep profielproduct

na 5

Vervolg schoolboeken
Electriciteitsles (CoRE en OIVTR)
13 okt
2011
(JK 388B)
6 11 okt
2011
ICT-lab
Coach6

na 6

EJ/PU
Toetsen
Vakliteratuur  NVOX

Inzet computer

herfstvakantie 7 herfstvakantie na 7 Modelleren met de computer
Compex examens

Videometen
Periode 2
Periode 2

Leren
 3 nov
2011
(JK 388B)
 
1 1 nov
2011
(C2.16)
nask 1 

Natuur-/scheikunde in de onderbouw
10 nov
2011
(JK 388B)

2 8 nov
2011
(C2.16)
nask 2
 
 17 nov
2011
(JK 388B)
 
3 15 nov
2011
(C2.16)
na 9
Practica met meten via de computer
Vakliteratuur Impuls
24 nov 
2011
(JK 388B)
4 22 nov
2011

(C2.16)
na 10
CM
+
na 11


Onderbouw methoden
Begrippen
+
Educatief ICT
Applets
5
29 nov
2011

(C2.16)

nask 3
EJ/CM

Presentaties
8 dec
2011
(JK 388B)
6 6 dec
2011
(C2.16)


2 daagse conferentie
Woudschoten

 Opgeven voor 15 okt
 Woudschoten
conferentie
16-17 dec

15 dec
2011
(JK 388B)
7 13 dec
2011
(C2.16)

 
na 14
na 15

Onderzoek Doen en profielwerkstukken
Relatie vo-wo
+
Veiligheid
Didactisch tijdschrift - artikel

Periode 3 
Periode 3 

Ontwikkelen en onderzoeken
 feb
2011
1   Ontwerpen
Good practice
 feb
2011
2
na 14/15 Ontwerpen
Vervolg na 14/ 15
 feb
2011
3 21 sept
2010

Onderwerp uit ECENT
 mrt
2011
4 28 sept
2010
Coach met beta's
dubbeluur
 apr
2011
5 28 okt B-band
2010
5 okt geen vd
 mei
2011
6 12 okt
2010
 na 12/13 VD project

 mei
2011
7 19 okt
2010
na 12/13 VD Project
Periode 4 --- ------
1 2 nov
2010
na 16/25 VD project
2 9 nov
2010
na 16/25 Topic
3 16 nov
2010
na 16/25 Topic
4 23 nov
2010
Voorbespreking topics conferentie
5 Woudschoten
conferentie

16/17 dec

(ipv.30 nov)
Opgeven voor 15 okt
6 7 dec
2010
team Team beta VPF bespreken
7 14 dec Nabespreking conferentie
Afsluiting